Monday 17 April 2023

नमो नमो वागविचारभूत नमो नमो विघ्ननिवारणाय ।श्लोक 46

नमो नमो वागविचारभूत नमो नमो विघ्ननिवारणाय ।
नमो नमोऽभक्तमनोरथघ्न नमो नमो भक्तमनोरथज्ञ ।।
श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्ड श्लोक 46

हे अव्यक्त मनोरथ स्वामी, विश्व विधान कार्य में दक्ष।
नमस्कार हे संकटनाशक, दैत्य विनाश कार्य में दक्ष।। 

No comments:

Post a Comment