Saturday 15 April 2023

नमो नमो वागविचारभूत नमो नमो विघ्ननिवारणाय.....

नमो नमो वागविचारभूत नमो नमो विघ्ननिवारणाय।
नमो नमोऽभक्तमनोरथघ्न नमो नमो भक्तमनोरथज्ञ।।
श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्ड श्लोक 45

नमस्कार हे विघ्ननिवारक, वाणी कर न सके गुणगान।
नमन अभक्त मनोरथ नाशक, भक्ताकांक्षा लें पहचान।।

हिन्दी पद्यानुवाद..... रवि मौन..... 

No comments:

Post a Comment